Porfessor Christopher Butler

Professor Christopher Butler

Athro Gofal Sylfaenol Cyfarwyddwr Clinigol, Uned Treialon Clinigol Gofal Sylfaenol a Brechlynnau Prifysgol Rhydychen

Chris Butler yw Cyfarwyddwr Clinigol Rhaglen Gydweithredol Gofal Sylfaenol a Threialon Clinigol ar Frechlynnau Prifysgol Rhydychen, a Chydweithrediaeth Technoleg Feddygol Gofal Iechyd Cymunedol a Diagnosteg In-Vitro y Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd.

Ei brif ddiddordebau ymchwil yw heintiau cyffredin (yn enwedig y defnydd priodol o gyffuriau gwrthfeirysol a gwrthfiotig, a diagnosteg ar y pwynt gofal), a chyfathrebu gofal iechyd a newid ymddygiad. Mae ganddo arbenigedd mewn treialon clinigol, astudiaethau cohort, ymchwil ansoddol a dadansoddi data a gesglir yn rheolaidd. Mae'n cadeirio'r Panel Cynghori ar Wobr Longitude gwerth £10 miliwn.

Mae’n gweithio fel meddyg teulu yn Aberpennar yn Ne Cymru, ac enillodd wobr Ymarferydd Cyffredinol y Flwyddyn Coleg Brenhinol Ymarferwyr Cyffredinol Cymru yn 2019, ar ôl cael ei enwebu gan glaf.

Ar hyn o bryd mae'n arwain Treial Clinigol Cymunedol Platfform Blaenoriaeth Iechyd Cyhoeddus Frys y DU ar ymyriadau cynnar gyda salwch tebyg i Covid-19 (The Principle Trial: https://www.principletrial.org)

Bydd yr Athro Butler yn cymryd rhan yn y panel sy’n trafod ymateb ymchwil i’r pandemig COVID-19.