Uned Ymchwil Arennau Cymru

Mae Uned Ymchwil Arennau Cymru yn grŵp o ymchwilwyr arennau yng Nghymru gyda'r nod o ddarparu strategaeth Cymru Gyfan ar gyfer astudio, diagnosio, atal, triniaeth a chyd-destun cymdeithasol clefyd yr arennau. Sefydlwyd yr uned ymchwil arennau gyntaf yng Nghymru yng Nghaerdydd 50 mlynedd yn ôl. Mae'r fideo hon yn dangos diwrnod ym mywyd yr Uned honno yn yr 21ain ganrif.

www.kidneyresearchunit.wales/

WKRU Logo

Pleidleisio Arddangosfa