Ymateb ymchwil i’r pandemig COVID-19

Sesiwn banel: Ymateb ymchwil i’r pandemig COVID-19

07.10.2020, 12:00

Sesiwn wedi'i recordio

Daliwch i fyny ar yr hyn y gwnaethoch ei golli ar 7 Hydref trwy wylio recordiad y sesiwn hon isod.

Gwybodaeth Sesiwn

Yn y misoedd diwethaf, mae’r pandemig COVID-19 wedi taflu goleuni ar ymchwil iechyd a gofal fwy nag erioed o’r blaen  – ar y radio a’r teledu, yn y papurau, yn nhir gwyllt y cyfryngau cymdeithasol, ac wrth wraidd rhai dewisiadau polisi eithriadol anodd i’r llywodraeth.  Fe ymddengys fod llawer o’r sylwebyddion bellach yn epidemiolegwyr, modelwyr hunanddysgedig neu hunanbenodedig ac yn arbenigwyr ar bopeth o drosglwyddo feirol i dreialon clinigol a brechlynnau. Mae yna ffrwydrad anferthol o ran gweithgarwch ymchwil yn ymwneud â COVID-19, gyda’r llywodraeth ac arianwyr eraill yn buddsoddi’n helaeth yn y DU ac yn rhyngwladol.  Yn y drafodaeth banel hon gydag amrywiaeth o academyddion ac ymchwilwyr blaenllaw, byddwn ni’n archwilio beth rydyn ni wedi’i ddysgu ynglŷn â sut i wneud a sut i ddefnyddio ymchwil o’r pandemig hwn – a pha wersi y byddwn ni o bosibl am eu cadw i’w defnyddio yn y dyfodol ôl-pandemig, ynglŷn a sut i drefnu, ariannu, ymgymryd â’r gwaith, rhannu a defnyddio ymchwil iechyd a gofal mewn ffyrdd sy’n cael effaith ac sydd o werth gwirioneddol a chynaledig.