Man on stage giving a talk in front of a crowd

Yn gwneud gwahaniaeth – effaith ymchwil iechyd a gofal

Ar 7 Hydref cynhaliom ein cynhadledd ddigidol gyntaf erioed yn canolbwyntio ar y thema 'Gwneud gwahaniaeth: effaith ymchwil iechyd a gofal' - diolch enfawr i bawb a gymerodd ran.

Os na wnaethoch chi lwyddo i fynychu y digwyddiad yn fyw, neu os hoffech chi wylio unrhyw beth eto, ‘rydym wedi recordio'r holl sesiynau llawn a’r gweithdai sydd bellach ar gael i chi eu gwylio. Mae'r cyflwyniadau llafar a'r arddangosfa rithwir hefyd yn dal ar agor, felly gallwch ddal i fyny ar unrhyw beth y gwnaethoch ei golli.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd rhan ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #YmchwilCymru20.